MENU
 

Permohonan Lesen Iklan Sepanduk

  • Isi dan lengkapkan borang yang disediakan.
  • Perkataan-perkataan dalam Bahasa Malaysia hendaklah diberikan keutamaan iaitu saiznya lebih besar daripada perkataan-perkataan lain, dan hendaklah ditulis dengan terang dan jelas.
  • Sediakan ruangan kosong berukuran 2' x 1' di bahagian kiri sebelah bawah sepanduk/ kain rentang untuk kegunaan rujukan Majlis.
Permohonan Lesen Iklan Sepanduk

Nota :

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :