MENU
 

SENARAI UNDANG – UNDANG KECIL / PERINTAH

MAJLIS DAERAH YONG PENG

BIL.

UNDANG-UNDANG KECIL

NO.JPU

TARIKH WARTA

A.

PENUKARAN NAMA MDBPT KEPADA MDYP

JPU 28

15.08.2002

1.

Undang-undang Kecil Pasar Malam/Sehari (MDYP) 2010

JPU 48

30.09.2010

2.

Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Kerajaan Tempatan (MDYP) 2010

JPU 49

30.09.2010

3.

Undang-undang Kecil Bayaran Denda (Lesen) (MDYP) 2010

JPU 50

30.09.2010

4.

Undang-undang Kecil Vandalisme (MDYP) 2010

JPU 51

30.09.2010

5.

Undang-undang Kecil Perlesenan Iklan (MDYP) 2010

JPU 52

30.09.2010

6.

Undang-undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (MDYP) 2010

JPU 53

30.09.2010

7.

Undang-undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MDYP) 2010

JPU 54

30.09.2010

8.

Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran (MDYP) 2010

JPU 55

30.09.2010

9.

Undang-undang Kecil Pasar Awam Dan Persendirian (MDYP) 2010

JPU 56

30.09.2010

10.

Undang-undang Kecil Pengendali Makanan (MDYP) 2010

JPU 57

30.09.2010